สรุปใช้พื้นที่นาตาลสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 หนุนเชื่อมเวียดนาม-จีน

0
130
views
รับซื้อชุดครัวสแตนเลสมือสอง ร้านอาหาร

มติชนออนไลน์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสม(ครั้งที่2) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงข่ายสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี-สาละวัน) การดำเนินการปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนสำรวจและออกแบบรายละเอียดพื้นที่ศึกษาความเหมาะสมซึ่งมีเส้นทางเลือก 3 ทาง คือ 1. ต.นาแวง อ.เขมราฐ 2. ต.พะลาน อ.นาตาลและ 3.ต.นาตาล อ.นาตาล

ซึ่งมีข้อสรุปเลือกเส้นทางที่ 3 บ.โนนตาล ม.10 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลฯ เพราะมีความเหมาะสมที่สุด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีชุมชนไม่หนาแน่น สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมที่มีอยู่เดิมได้สะดวก จุดสิ้นสุดโครงการอยู่ที่จุดตัดถนนเข้าด่านพรมแดน บ.ปากตะพาน เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว รูปแบบสะพาน เป็นสะพานโค้ง ARCH ระบบ Tied Arch โครงการนี้ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำ EIA ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 6 จะช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศ ไทย-ลาว

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสะดวกรวดเร็วลดต้นทุนและจะเป็นการยกระดับความเจริญในหลายๆด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรม และด้านความมั่นคง และที่จะเป็นจุดเด่นของสะพานแห่งนี้ คือ จะสามารถย่นระยะทางในการที่จะออกจากประเทศไทย ในด้านการค้าขาย ด้านเศรษฐกิจผ่านประเทศลาว ไปที่เมืองดานัง ระยะทางเพียง 137 กม.เท่านั้น และจะสามารถขึ้นไปทางจีนได้ด้วย

ซื้อ-ขายที่ดินทำเลสวย